POLITYKA PRYWATNOŚCI

Wydawnictwo Agape Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (dalej Wydawnictwo Agape) przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników sklepu internetowego f.milujciesie.org.pl Dane gromadzone w dziennikach logów wykorzystywane są wyłącznie do celów administrowania serwisem internetowym. Twoje dane chronimy także od strony technicznej i w każdym momencie służymy wyjaśnieniami dotyczącymi Twojej prywatności.

Ilekroć w niniejszej Polityce Prywatności mowa jest o „Usłudze” pod pojęciem tym należy rozumieć usługi świadczone przez Wydawnictwo Agape prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Wydawnictwo Agape Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-962) przy ul. Panny Marii 4 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000039142, NIP: 7822192466, REGON 634150303 o kapitale zakładowym w wysokości 50.000,- złotych przy użyciu sklepu internetowego umieszczonego pod adresem internetowym: f.milujciesie.org.pl zwanego dalej Sklepem Internetowym, a także akcje promocyjne, inne akcje skierowane do Użytkowników Sklepu Internetowego. Szczegółowe zasady dotyczące korzystania z poszczególnych usług określone zostały w regulaminie Sklepu Internetowego.

Zasady zbierania danych i rodzaj zbieranych danych Użytkowników

 1. Wydawnictwo Agape przechowuje zapytania http kierowane do serwera, na którym umieszczony jest Sklep Internetowy. W konsekwencji Wydawnictwo Agape zna np. czas nadejścia zapytania, czas wysłania odpowiedzi, czas wizyty, przeglądane treści, liczba i rodzaj otwieranych podstron, nazwę stacji klienta, informację o błędach jakie wystąpiły w trakcie realizacji transakcji, informację o przeglądarce użytkownika, publiczne adresy IP (adresy, z których Użytkownicy korzystają w trakcie korzystania ze Sklepu Internetowego), w przypadku, w którym przejście do Sklepu Internetowego nastąpiło z innej strony za pomocą odnośnika adres tej strony.
 2. Wskazane wyżej dane nie identyfikują konkretnych osób korzystających ze Sklepu Internetowego
 3. Dane wskazane w ust. 1 wykorzystywane są wyłącznie w celach związanych z działalnością Sklepu Internetowego, badaniem rynku i ruchu internetowego w ramach Sklepu Internetowego.

Dane osobowe

 1. Do przeglądania zawartości Sklepu Internetowego nie jest konieczne podanie przez Użytkownika danych osobowych.
 2. Korzystanie z Usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu Internetowego może wiązać się z koniecznością podania Danych Osobowych. W powyższym przypadku niepodanie Danych Osobowych może ograniczyć lub uniemożliwić korzystanie z Usług.
 3. Podanie Danych Osobowych może być także niezbędne w innych sytuacjach, o czym Użytkownik zostanie poinformowany.
 4. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

Administrator

Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Wydawnictwo Agape Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-962) przy ul. Panny Marii 4 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000039142, NIP: 7822192466, REGON 634150303 o kapitale zakładowym w wysokości 50.000,- złotych.

Zasady zbierania danych osobowych, zakres zbieranych i przetwarzanych danych osobowych

 1. W zależności od Usługi, z której zamierza skorzystać Użytkownik, Użytkownik może zostać poproszony w szczególności o podanie następujących danych osobowych: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres pocztu elektronicznej. Szczegółowe wskazanie danych osobowych, jakie powinien podać Użytkownik w celu skorzystania z konkretnej usługi zawiera regulamin Sklepu Internetowego.
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celach świadczenia Usług, w celu marketingu usług i produktów własnych Administratora oraz w innych prawnie uzasadnionych celach.
 3. Dane osobowe podawane są przez Użytkowników dobrowolnie, a Użytkownicy mają prawo wglądu do danych oraz ich poprawiania, jak również prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania. Dane są zbierane i przetwarzane wyłącznie na podstawie zgody Użytkownika oraz w przypadkach, w których Administrator upoważniony jest do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.
 4. Przetwarzanie danych osobowych obejmować będzie następujący zakres czynności: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, uaktualnianie, prostowanie i usuwanie.

Informacje handlowe

 1. Pod warunkiem wyrażenia zgody przez Użytkownika, Wydawnictwo Agape może przesyłać Użytkownikom informacje handlowe dotyczące usług i produktów swoich partnerów. Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę.
 2. Pod warunkiem wyrażenia uprzedniej zgody przez Użytkownika, Wydawnictwo Agape może przesłać Użytkownikowi ankietę dotyczącą oferowanych usług, produktów lub Sklepu Internetowego.

Wykorzystywanie plików Cookies

Sklep Internetowy wykorzystuje do pewnych funkcji pliki Cookies Użytkownika. Użytkownik jest o tym informowany przy pierwszym wejściu na stronę f.milujciesie.org.pl Użytkownik może nie wyrazić na zgody na korzystanie z plików Cookies. Pliki cookies, to małe pliki tekstowe przechowywane na komputerze Użytkownika identyfikujące Użytkownika w sposób niezbędny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Pliki cookies nie ingerują w integralność systemu operacyjnego lub danych Użytkownika, nie służą do instalowania jakichkolwiek programów lub aplikacji, nie zmieniają też ustawień komputera. Pliki cookies działają pod warunkiem, że są akceptowane przez przeglądarkę i nie są usuwane z twardego dysku.

Linki do stron osób trzecich

Serwis Internetowy zawiera odnośniki do innych stron internetowych. Wydawnictwa Agape, nie sprawuje kontroli nad stronami osób trzecich, nie kontroluje treści zamieszczanych na takich stronach, nie jest odpowiedzialna za ich dostępność i nie może ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na takich stronach internetowych.

Kontakt

Wydawnictwo Agape Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-962) przy ul. Panny Marii 4 (tel. +48 61 852 32 80 / fax: +48 61 852 32 82), formularz kontaktowy.